Hoppa till innehåll

BETALÄSNING

Nyttig feedback på ett tidigt plan – så att du kan göra rätt från början!

Betaläsningstjänsten riktar sig till dig som skrivit – eller håller på att skriva – ett manus, och vill ha översiktlig återkoppling om berättelsens styrkor och svagheter. Jag läser din text och återkommer sedan med ungefär en A4 med feedback, i form av generella reflektioner och intryck, tankar om prosan och språket, huruvida boken var spännande/fängslande/medryckande och mitt intryck av karaktärerna och deras gestaltning. Jag återkopplar också om det som verkligen stack ut som textens främsta fördelar och styrkor, och om de aspekter som har störst förbättringspotential.

Betaläsning kan också göras av synopsis till romaner. Jag behöver då få in en kortare sammanfattning av hela historien från början till slut, så att jag sedan kan ge återkoppling kring bland annat mitt generella intryck av berättelsens grundidé och premiss, intrigen såsom den sammanfattats, samt mina eventuella farhågor, och potentiella fallgropar och risker som jag ser redan i detta skede. Jag skriver också några ord om vad jag hade tänkt om jag, i egenskap av förläggare, hade tänkt om någon skickat över just detta synopsis med hopp om utgivning. Perfekt för dig som kanske bara har en grundidé till en bok eller en berättelse, men är osäker på om den är värd att investera tid och energi i!

Pris för betaläsning av manus: 5 öre/ord (exkl. moms).

Pris för betaläsning av synopsis: 500 kr (exkl. moms).

Utförlig återkoppling som tar texten från ”bra” till ”utmärkt”!

Lektörsläsningstjänsten riktar sig till dig som vill ha mer ingående feedback kring ditt manuskript. När jag läst ditt manus återkommer jag med lite tankar om mitt helhetsintryck av texten, men också specifikt kring:

 • dialog
 • karaktärsgestaltning
 • intrig/handling
 • berättelsens tempo och ”flow”
 • dramaturgi och struktur
 • tonaliteten, språket och prosan i största allmänhet

Du får också respons kring det jag upplever är berättelsens allra främsta styrkor – både sådant som med fördel kan behållas såsom det är, men också de redan positiva aspekter som gärna får förstärkas ytterligare. Jag ger också kommentarer kring det som eventuellt kan skrotas helt, och sådant som bör åtgärdas till nästa utkast.

MANUSBEARBETNING

Noggrann finslipning som gör manuset redo att skickas till förlagen!

Manusbearbetningstjänsten innebär att jag verkligen djupdyker i din text, och ”zoomar in” på enskilda kapitel, stycken, meningar och ordval.

Här får du dels ta del av mina översiktliga reflektioner kring berättelsen som helhet, men också mina tankar rörande dialogen, karaktärsgestaltningen, dramaturgin med mera. Jag skriver också några rader om varje enskilt kapitel, och dess styrkor, svagheter och dramaturgiska funktion (eller brist på sådan).

I texten markerar och kommenterar jag sedan löpande om:

 • det som verkligen skiner och glänser och sticker ut på ett bra sätt
 • saker jag reagerar negativt på
 • sådant som är inkonsekvent
 • sådant som är otydligt, onödigt krångligt eller helt obegripligt
 • faktafel
 • partier där tempot blir lidande
 • dialog
 • gestaltning
 • prosa och stilistik
 • språket (i detalj)

Pris för manusbearbetning: 20 öre/ord (exkl. moms).

Återkommande kund? Då får du 15% rabatt på priset!

KONTAKTA MIG

Vill du anlita mig? Maila mig på info@redactura.se eller använd kontaktformuläret nedan.