Hoppa till innehåll

BETALÄSNING

Nyttig feedback på ett tidigt plan – så att du kan göra rätt från början!

Betaläsningstjänsten riktar sig till dig som skrivit – eller håller på att skriva – ett manus, och vill ha översiktlig återkoppling om berättelsens styrkor och svagheter. Jag läser din text och återkommer sedan med ungefär en A4 med feedback, i form av generella reflektioner och intryck, tankar om prosan och språket, huruvida boken var spännande/fängslande/medryckande och mitt intryck av karaktärerna och deras gestaltning. Jag återkopplar också om det som verkligen stack ut som textens främsta fördelar och styrkor, och om de aspekter som har störst förbättringspotential.

Betaläsning kan också göras av synopsis till romaner. Jag behöver då få in en kortare sammanfattning av hela historien från början till slut, så att jag sedan kan ge återkoppling kring bland annat mitt generella intryck av berättelsens grundidé och premiss, intrigen såsom den sammanfattats, samt mina eventuella farhågor, och potentiella fallgropar och risker som jag ser redan i detta skede. Jag skriver också några ord om vad jag hade tänkt om jag, i egenskap av förläggare, hade tänkt om någon skickat över just detta synopsis med hopp om utgivning. Perfekt för dig som kanske bara har en grundidé till en bok eller en berättelse, men är osäker på om den är värd att investera tid och energi i!

Pris för betaläsning av manus: 5 öre/ord (exkl. moms).

Pris för betaläsning av synopsis: 500 kr (exkl. moms).

INTRESSERAD?

Maila mig då på info@redactura.se, eller använd kontaktformuläret nedan!